Superpozicija Svih Mogućnosti

Superpozicija Svih Mogućnosti je objašnjenje kvantnih fizičara da čestica (foton, kvant) istovremeno egzistira i kao talas (energija) i kao čestica (materija). Sistem ima mogućnost da u isto vreme postoji u svim (različitim frekvencijama) stanjima. Kada naučnik pristupi merenju (posmatranju), Superpozije kolabira (manifestira) jednu fizičku realnost. Pre posmatranja, ona egzistira u transcendentalnom stanju mogućnosti. Dakle fizikalni realitet je subjektivan, posmatrač igra aktivnu ulogu u onom što će se prirodi manifestovati (to jest kom rezultatu i realnosti će svedočiti). Kvantna fizika i njeni dokazi, su najčudnija dostignuća sa kojima se svet suočava. Ona pobija determinističko – kauzalnu teoriju prirode, na čemu leži svo humanističko poimanje prirode, odnosa, događaja. Ajnštajn je bio šokiran i nije mogao da prihvati, jer kako je rekao ako okrenem glavu, možda više nema Meseca. Kvantna fizika je u njegovo vreme pretpostavljala, a sada dokazala, da samo dok posmatramo, čestica postoji kao materija, inače se vraća u stanje talasa, energije. Posmatranje, misao i namera, utiču na ono što ćemo videti. Niels Bohr, suosnivač kvantne nauke je rekao: „Svako ko nije šokiran kvantnom naukom, jednostavno je ne razume.“ Ja sam šokirana. Kao i dokazima da smo na najsitnijem nivou sačinjeni od svetlosnih čestica, a one se upravo ovako ponašaju. Lako onda mogu da odem daleko i da zaključim, da je sve moguće, i da se hoda po vodi, prolazi kroz zidove, bude istovremeno na više mesta, menja relanosti udarom čarobnog štapića – rečima, namerom. U kvantnom području subatomskih čestica mi smo kokreatori svoje vlastite relanosti. (Nesvesni kokreatori, pretpostavke kvantnih fizičara). Za to je potrebna Svest, toliko Velika, da vidi sva uverenja duboko poslagana u našoj podsvesti. Dolazimo do Vere. Da li verovanje određuje u koju realnost će kolabirati Superpozicija?

Na ovoj postavci oni koji su u Apsolutu I na Superpoziciji su Svest, skulptura Dora (dar) i Namera kao Zec. Oslobođeni bilo kojih uverenja, osim da sve realnosti postoje (za sada fizičari dokazuju 10 paralelnih realnosti), oni se igraju. Zato je Zec izmodelovan kao igračka. (Uključene su i sve simbolike zeca kroz civilizaciju). Ima štapić, kojim fokusira Nameru, gde i ko će biti. Svest drži koncentraciju i otvorenost, istovremeno. Za sada sam se bavila kolektivnim uverenjima, koja u nekim određenim grupacijama ljudi postoje, a druge grupacije ih negiraju. Na slikama – kolažima je prisutan Zec, a na radovima na kojima niej prisutan, nema još kolabiranja, prisutna su istovremeno mnoga stanja. Moja želja je da sve ovo prenesem u virtuelnu realnost i pomognem posmaraču. Počela sam! (veliki proces) A sada, prebacite rad mozga u Alfa stanje i dozvolite sebi da se igrate realnosti.

Jelena Kršić 2021, Beograd